15 Απριλίου 2021: "Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη καμπή", με τον ΜΕΑ, πρέσβη κ. Ιωάννη Βράιλα

Υφέρπει πολλές φορές το ερώτημα, κατά πόσο η ΕΕ υπήρξε αλληλέγγυα της Ελλάδας, κατά την πρόσφατη (και εν μέρει συνεχιζόμενη) κρίση σχέσεων με την Τουρκία. Η Αργώ είχε την ευκαιρία να εμβαθύνει στο θέμα αυτό υπό την καθοδήγηση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην ΕΕ, πρέσβη κ. Ιωάννη Βράιλα, ενός από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας που γράφηκε μεταξύ του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Ιανουαρίου 2020, όταν μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του στις Βρυξέλλες, και των συνεπειών των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021: μεταξύ άλλων, η προοπτική επανέναρξης διερευνητικών επαφών για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης με χρονοδιάγραμμα εκκίνησης περί τα τέλη Μαρτίου 2020, η οποία ωστόσο, μετά τις απώλειες της Τουρκίας στη Συρία, ανακόπηκε και αντικαταστάθηκε από αυξημένες παραβατικές συμπεριφορές της γείτονος κατά της Ελλάδας και κατά άλλων ΚΜ• συμβολική επιθεώρηση της ηγεσίας της ΕΕ από αέρος στον Έβρο• προεδρία Γερμανίας και προσπάθειες διαμεσολάβησης• σύγκλιση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 13ης Ιουλίου 2020, ύστερα από αίτημα της Ελλάδας, που οδήγησε στις προφορικές προειδοποιητικές κατά της Τουρκίας δηλώσεις του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής κατά τη σύνοδο του Αυγούστου ( Gymnich meeting) • υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης και 2ας Οκτωβρίου 2020 της λεγόμενης διττής προσέγγισης, δηλαδή δρομολόγηση του θετικού πολιτικού θεματολογίου υπό τον όρο ωστόσο της μη ανανέωσης εκ μέρους της Τουρκίας μονομερών ενεργειών ή προκλήσεων κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, άλλως υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ και των ΚΜ της, σύμφωνα με τα άρθρα 29 ΣΕΕ και 215 ΣΛΕΕ• ενόψει της σαφούς απειλής λήψης μέτρων, της αυστηρής στάσης των ΗΠΑ και της δεινής οικονομικής της κατάστασης, η Τουρκία προβαίνει σε μια μερική αποκλιμάκωση, που συνίσταται στην απόσυρση του Oruc Reis• δεδομένης της συνεχιζόμενης προκλητικότητας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  της 10ης-11ης Δεκεμβρίου 2020 καταδικάζει και καλεί την Επιτροπή να καταγράψει την κατάσταση• για πρώτη φορά, στην Έκθεση της Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2021 γίνεται πλήρης καταγραφή των παραβατικών συμπεριφορών της Τουρκίας και εξειδικεύονται, γραπτώς, τα επαπειλούμενα μέτρα• οι δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 χαρακτηρίζονται αφενός από τη διευκρίνιση της σταδιακής και αναστρέψιμης πορείας του θετικού θεματολογίου και αφετέρου από τη σαφή αναφορά στα προτεινόμενα από την Επιτροπή μέτρα• η επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον Πρόεδρο της Τουρκίας στις 6 Απριλίου 2021, εν μέσω νέων παραβάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Τουρκία -απόσυρση από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και μεταχείριση του Κουρδικού κόμματος- καθιστούν τα μηνύματα και την αποφασιστικότητα της ΕΕ ξεκάθαρα. Ακολούθησε αξιολόγηση της κατάστασης, σύμφωνα με τους κανόνες εχεμύθειας. Η Αργώ ευχαριστεί ιδιαίτερα τον πρέσβη κ. Βράιλα για το γόνιμο αυτόν διάλογο και την ευκαιρία που έδωσε στα μέλη της να προσεγγίσουν το ευαίσθητο αυτό θέμα, με αντικειμενικότητα, και να αξιολογήσουν έτσι την ενωσιακή αλληλεγγύη στην πραγματική της διάσταση.