Εκτελεστική Επιτροπή

Η ΑΡΓΩ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (BENELUX) διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:
• Ανδρέας Ζάννας
• Στέβη ΙΩΣΗΦ
• Σάκης ΚΩΤΣΗΣ (Αντιπρόεδρος)
• Ηλίας ΚΟΝΤΕΑΣ
• Παναγιώτα Μπαλοπούλου (ταμίας)
• Σπύρος ΠΑΠΠΑΣ (πρόεδρος)
• Νικόλ Σκούρτη

=======================

Διατελέσαντες πρόεδροι:
• Ανδρέας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (2014-2015)