9 Νοεμβρίου 2017: O Σταύρος Μπένος και το ΔΙΑΖΩΜΑ στις Βρυξέλλες: "Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής"

Αργοναύτισσες και Αργοναύτες,

Η Αργώ σε συνεργασία με τον Κύκλο (http://www.hellenic-circle.eu/diazoma) υποδέχεται τον Σταύρο Μπένο σε μια συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στις 18.30 στο INFO POINT, Commission Européenne, Rue Archimède 1, Rond Point Schuman. Παρακαλείσθε, για λόγους οργανωτικούς, να στείλετε επιβεβαίωση της συμμετοχής σας στην ηλεκτρονική δ/νση argo@argo-network.eu και καλείσθε να δώσετε το παρόν: Πολιτισμός και Ελληνοσύνη είναι έννοιες σύμφυτες, οι δυο όψεις του νομίσματος “ταυτότητα”.

ΣΠ 

★ Η Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» ιδρύθηκε το 2008 με κύριο στόχο τη συμβολή στην προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης και τη σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 
Το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με όχημα τους πολίτες και τις ιδέες τους, αλλά και με τη στήριξη των 600 τακτικών και 38 εταιρικών μελών του, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια γέφυρα που συνδέει την κοινωνία των πολιτών με τα μνημεία και τον πολιτισμό. Δρώντας ως καταλύτης στην ανάπτυξη των απαιτούμενων συνεργειών το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει συμβάλει στο έργο του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη και αποκατάσταση 57 αρχαίων θεάτρων σε όλη την Ελλάδα.
 
Τα τελευταία έτη, το «ΔΙΑΖΩΜΑ», με γενικό πρόσταγμα «Τα μνημεία στο κέντρο της ζωής», σχεδιάζει ολιστικά Προγράμματα Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Διαδρομών. Τα προγράμματα διαδρομών και πάρκων προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτούνται μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» (Ο.Χ.Ε.) για τον πολιτισμό. Προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού, με επίκεντρο αρχαιολογικά και περιβαλλοντικά μνημεία, αναπτύσσουν ήδη πολύ δυναμικά η Περιφέρεια της Ηπείρου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και πρόσφατα και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στόχος των παραπάνω προγραμμάτων είναι αφ’ ενός η συντήρηση και η αποκατάσταση των μνημείων, αφ’ ετέρου η σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.