4 Δεκεμβρίου 2019: “Μια νέα ενεργειακή πολιτική για πράσινη ανάπτυξη. Ο ρόλος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα”, με τον Γεράσιμο Θωμά

Στις 4 Δεκεμβρίου 2019 η Αργώ υποδέχθηκε τον Υφυπουργό Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, Γεράσιμο Θωμά, ο οποίος είναι και μέλος της, υπό την μέχρι πρότινος ιδιότητα του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με θέμα “Μια νέα ενεργειακή πολιτική για πράσινη ανάπτυξη. Ο ρόλος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα”, ο κ. Θωμάς εξήγησε στους Αργοναύτες “το κουπί” που τράβηξε η Κυβέρνηση, κατά τους πρώτους πέντε μήνες, για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Ενέργεια και το Κλίμα στα πλαίσια της ΕΕ, χρησιμοποιώντας, δηλαδή, ως εργαλείο, τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο. Μάλιστα, επισήμανε ότι οι στόχοι που τελικά υιοθετήθηκαν σε εθνικό επίπεδο με ορόσημο το 2030 υπερβαίνουν ακόμη και αυτούς τους ενωσιακούς στόχους. Για να προσδιοριστούν οι εν λόγω στόχοι και προτεραιότητες ακολουθήθηκε μια συστημική προσέγγιση με τη συμμετοχή όλων των Υπουργείων, ώστε να υπάρξει μια συντονισμένη, οριζόντια, προσέγγιση. Οκτώ είναι τα κύρια σημεία της πολιτικής αυτής:

1. Η επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας μέχρι το 2050 –πράσινη οικονομία.
2. Η απεξάρτηση από τον ρυπογόνο λιγνίτη μέχρι το 2023.
3. Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 38% (π.χ. λιγότερη κατανάλωση ενέργειας-καλύτερη κατασκευή κτιρίων)
4. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την κάλυψη της ενέργειας από αυτές κατά 35%, αλλά και τις εξαγωγές πριν από το 2030.

Οι ΑΠΕ κατά 65% θα βασίζονται στην αιολική και ηλιακή ενέργεια. Για την μεγιστοποίηση της απόδοσής τους θ’αξιοποιηθούν οι νέες, σχετικά, τεχνολογίες. 5. Χρήση του φυσικού αερίιου σε αντικατάσταση της ενέργειας από λιγνίτη κατά 30% (το υπόλοιπο από τιςΑΠΕ). 6. Επικέντρωση σε Έρευνα και Τεχνολογία. 7. Ενδυνάμωση των (ηλεκτρικών) διασυνδέσεων, πέραν των υπαρχουσών που αφορούν στο φυσικό αέριο. (επενδύσεις στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Βουλγαρία, Ιταλία και Βόρεια Μακεδονία). 8. Σε αντίθεση με το hardware που μέχρι στιγμής έχει προταχθεί (αγωγοί κ.ά. –λόγοι γεωπολιτικοί) αποκατάσταση ενός μοντέλου, software, για τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (αγορά – πώληση ενέργειας, διαπραγμάτευση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών).

Τέλος, εκτενής αναφορά έγινε και στο χρονίζον πρόβλημα ΔΕΗ – ΔΕΠΑ, με την παρουσίαση των διεξόδων που υιοθετήθηκαν (εθελουσία-σύντμηση του χρόνου αδιοδότησης ΑΠΕ που, σήμερα, ο μέσος όρος ανέρχεται στα 8 χρόνια-ανάγκη για εξωστρέφεια προς τις γείτονες χώρες). Ακολούθησε σωρεία ερωτήσεων-απαντήσεων. Οι Αργοναύτες εύχονται στον Αργοναύτη Υφυπουργό καλή επιτυχία, παραμένουν στη διάθεσή του και τον καλούν να τους κρατήσει ενήμερους των αποτελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγικής σε εύθετο χρόνο.