3 Αυγούστου 2018: Αργοναυτική αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής

Αργοναύτισσες και Αργοναύτες,

Σε μια τραγωδία, όπως αυτή που έζησε πρόσφατα η Ελλάδα, αρμόζει περισσότερο η σιωπή, ως ένδειξη σεβασμού, παρά τα πλεονάζοντα σχόλια. Παραλείπω, συνεπώς, να προσθέσω στα όσα επαναλαμβάνονται και άλλο σχολιασμό. Επιβάλλεται, όμως, η πράξη. 

Πράγματι, "η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών σε συνεργασία  με τον Ευρωπαϊκό Δήμο, τον Ελληνικό Κύκλο και τους συλλόγους AGORA, SEYDO, ALLILON,  DISCOVERING NETWORK καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενισχύσουν το έργο της στήριξης των πληγέντων από τις φονικές πυρκαγιές στην Αττική,  καταθέτοντας χρηματική βοήθεια στον παρακάτω λογαριασμό IBAN ΒΕ73 31 00 83 30 10 60  BIC BBRUBEBB με την επισήμανση  << Αide pour Αttiki >>”. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αργούς, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ελληνικής Κοινότητας, αποφάσισε να συμμετάσχει στην κοινή αυτή προσπάθεια, με τη διευκρίνιση, η όποια οικονομική συμβολή της να αφορά σε συγκεκριμένη δράση. Ως τέτοια, λαμβάνοντας υπόψη και τη μάλλον άμεση ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καί άλλων εθνικών φορέων ή ιδρυμάτων, κρίθηκε, σύμφωνα με σχετική πρόταση του Αργοναύτη Νίκου Γιαννή, η συμβολή στην ανοικοδόμηση των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Συλλόγου Ν. Βουτζά που ανέρχεται, κατά προσέγγιση, στο ποσό των €80.000. Πιστεύεται ότι η συνεισφορά μας στην ανοικοδόμηση θα συμβάλει στην ανάπτυξη, καθώς και στην αποκατάσταση μιας κανονικότητας, που τόσο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι της περιοχής μετά από τη συμφορά.

Όσοι από τους Αργοναύτες συμφωνούν, ας καταβάλουν, μέχρι τις 17 Αυγούστου, προτείνεται ενδεικτικά, το ισότιμο μιας βραδιάς στο λογαριασμό της Αργούς, KBC BE66 7310 4303 6043 με την ένδειξη “Αργοναυτική αρωγή”. Το συνολικό ποσό θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο λογαριασμό της Ελληνικής Κοινότητας. Για λόγους διαφάνειας, οι καταθέτες θα λάβουν αντίγραφο του λογαριασμού με το τρέχον υπόλοιπο και το αντίστοιχο αντίγραφο στη λήξη της προθεσμίας, ώστε να ξέρουν το συνολικό ποσό της αργοναυτικής αρωγής, καθώς και αντίγραφο της μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Κοινότητας.