23 Ιανουαρίου 2017: Υπογραφή του καταστατικού της Αργούς, ως Διεθνούς Ένωσης μη κερδοσκοπικού σκοπού (AISBL)


23 Ιανουαρίου 2017: Υπογραφή του καταστατικού της Αργούς, ως Διεθνούς Ένωσης μη κερδοσκοπικού σκοπού (AISBL)