16 Ιουνίου 2021: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο ενωσιακό πλαίσιο, με τον καθηγητή Γιώργο Κατρούγκαλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών

Είναι εύλογο οι ελληνοτουρκικές εξελίξεις να ενδιαφέρουν τους Αργοναύτες, αφού, εδώ και πάνω από 3.000 χρόνια το Αιγαίο υπήρξε και εξακολουθεί να είναι το ορμητήριό τους. Μετά την εισήγηση του καθηγητή Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος επικεντρώθηκε στις σχέσεις Δύσης-Τουρκίας και, στη συνέχεια, την ενωσιακή επισκόπηση του θέματος από τον πρέσβη Ιωάννη Βράιλα, η Αργώ έκλεισε τον κύκλο των αναζητήσεών της αυτών με τον καθηγητή Γιώργο Κατρούγκαλο υπό το πολυκεντρικό πρίσμα του σημερινού κόσμου. Αναλύθηκε σε βάθος ο συσχετισμός δυνάμεων με προοπτική το 2050, ο ρόλος της οικονομίας και της πολεμικής βιομηχανίας, η ενότητα της κοινωνίας και ο ρόλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, η διεθνής νομιμότητα και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έννοια της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και η αναμενόμενη αλλαγή στάσης των ΗΠΑ. Αντί συμπεράσματος, τονίσθηκε η ανάγκη μιας νέας στρατηγικής με γνώμονα μια επιτήδεια δραστηριότητα πολλαπλής ατζέντας μέσα σ’ένα ευρωτουρκικό πλαίσιο. Η Αργώ εξέφρασε τη βαθειά της εκτίμηση προς τον προσκεκλημένο της, επιφυλασσόμενη να επανέλθει πάνω στα θέματα αυτά εν ευθέτω χρόνω.