12 Φεβρουαρίου 2019: «Ανάπτυξη, Ενοποίηση και Συνεργασία –η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Δυτικά Βαλκάνια και στην περιοχή της ανατολικής γειτονίας », με τον Βασίλη Μαραγκό

Ο Βασίλης Μαραγκός, Προϊστάμενος Διοικητικής Μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (DG NEAR), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών, μίλησε σε εκδήλωση της Αργούς που έλαβε χώρα στις 12 Φεβρουαρίου 2019, στο Cercle Gaulois, rue de la Loi 5, 1000 Bruxelles, με θέμα «Ανάπτυξη, Ενοποίηση και Συνεργασία –η Ευρωπαϊκή Ένωση στα Δυτικά Βαλκάνια και στην περιοχή της ανατολικής γειτονίας ». Δίνοντας μια προσωπική οπτική, με βάση την επαγγελματική εμπειρία του σ'αυτό το χώρο, ο Β. Μαραγκός αναφέρθηκε στην ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την τεράστια γεωπολιτική σημασία της, καθώς, μέσω των διαδοχικών διευρύνσεων, επεκτάθηκε ο χώρος ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας προς τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου αλλά και της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 και η κατάρρευση της πρώην Γιουγκοσλαβίας έθεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά σε δύσκολα διλήμματα και την οδήγησαν να θωρακιστεί θεσμικά, για να αντιμετωπίσει τις σχετικές προκλήσεις. Μετά την υιοθέτηση ενός πολιτικού πλαισίου για την ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε στις χώρες της περιοχής ευρωπαϊκή προοπτική, ήδη από το 2003, στη Θεσσαλονίκη - μια προοπτική που επιβεβαιώθηκε τον Μάιο του 2018 στη Σόφια. Η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων βασίζεται στην εκπλήρωση των κριτηρίων ένταξης, ενώ η Επιτροπή ανέλαβε ειδικές δράσεις στον τομέα του κράτους δικαίου, της ασφάλειας και της διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Ευνοείται επίσης η επίλυση διμερών ζητημάτων και η συμφιλίωση των λαών της περιοχής. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι στενά συνδεδεμένη με τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, καθώς συνεργαζόμενοι στενά με τους γείτονες γινόμαστε ισχυρότεροι. Στο χώρο της γειτονίας η Ένωση ακολουθεί πολιτική σταθεροποίησης και ανάπτυξης και συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και της νεολαίας,. Η προβολή της εικόνας της Ευρώπης στους γείτονες και στον υπόλοιπο κόσμο είναι ουσιαστική επένδυση στο μέλλον μας, με άμεσα αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλειας, της οικονομίας, του πολιτισμού και της διάδοσης των ευρωπαϊκών και καθολικών αξιών. Η Ελλάδα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας με τη δική της συμβολή και γνώση και των Δυτικών Βαλκανίων αλλά και της νότιας και ανατολικής γειτονίας, μπορεί να συμβάλει θετικά σε αυτήν την πολιτική, από την οποία μπορεί να αντλήσει και πολιτικά, αλλά και οικονομικά οφέλη, όπως φαίνεται, για παράδειγμα, και από το θετικό εμπορικό ισοζύγιό της με την περιοχή. Εξάλλου η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα προϋποθέτει τον σεβασμό και την αναγνώριση της αντίστοιχης δέσμευσης των εταίρων και γειτόνων μας, με τους οποίους (ειδικά στα Βαλκάνια) μας ενώνουν ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί. Τελειώνοντας ο Β. Μαραγκός επισήμανε τη σημασία που έχει η κινητοποίηση των πολιτών σε στήριξη και διαμόρφωση των πολιτικών της Ένωσης και ο ενημερωμένος δημοκρατικός διάλογος, που είναι απαραίτητος για την επένδυση στην κοινή ασφάλεια και ανθεκτικότητα των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων μας.   Ακολούθησε εκτενής συζήτηση, με επικέντρωση στην ευρωπαϊκή πορεία των Βαλκανίων, τον ρόλο της Ρωσίας και άλλων τρίτων παραγόντων (ΗΠΑ, Κίνα, ΝΑΤΟ), την ενεργειακή ασφάλεια καθώς και τον ρόλο των νέων. Η Αργώ ευχαρίστησε θερμά τον προσκεκλημένο της και του απένειμε την αναμνηστική της πλακέτα.

Φωτογραφίες : Link