10 Μαρτίου 2021: "Innovative Greeks - a look under the hood” με τον Μάρκο Βερέμη

Διανύουμε, ήδη μια νέα εποχή, την εποχή της καινοτομίας, την εποχή των οικοσυστημάτων κάθε μορφής συνεργειών. Στην εποχή αυτή τα παλαιά μοντέλα διαχείρισης δεν έχουν έχουν πλέον θέση, είναι από τεχνική-επιστημονική άποψη ξεπερασμένα, δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Στη θέση τους έχουν υπεισέλθει η ολιστική προσέγγιση, η συνεργατικότητα, η αξιοκρατία, η σεμνότητα, η εξωστρέφεια. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, οι ορίζοντες της επιχειρηματικής Ελλάδας ξανοίγονται στον κόσμο όλο, η μια εταιρεία φέρνει την άλλη, το ένα πρόγραμμα δράσης ενώνεται με άλλα. Conditio sine qua non το όραμα και πολλή δουλειά, μάλιστα από περισσοτέρους. Πατριάρχης της αλλαγής αυτής, ο Μάρκος Βερέμης, με απτό παράδειγμα τη δημιουργία της Upstreams. Οι Αργοναύτες, διαχρονικά νέοι και ευεπίφοροι στις νέες ιδέες, καλωσόρισαν την πορεία αλλαγής στο νέο κόσμο, τόσο τον επιχειρηματικό όσο και τον πολιτικό. Τιμή στους πρωτοπόρους, ας είναι παραδείγματα για έμπνευση επ’ωφελεία όλων και της Ελλάδας.