Γενική Συνέλευση

Στις 19 Μαΐου, Γενική Συνέλευση για την έγκριση των αποτελεσμάτων της χρονιάς και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Δικτύου. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, μέχρι και την προτεραία με email argo@argo-network.eu και ψήφου έχουν όλα τα ενήμερα τακτικά μέλη, στα οποία θα αποσταλεί με χωριστή αλληλογραφία ο λογιστικός έλεγχος. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 26 Μαΐου. Παράκληση προσέλευσης (ή εξουσιοδότησης σε άλλο τακτικό μέλος) ήδη κατά την πρώτη συνεδρία.