Σ. Παππά, Προσφυγόπουλα και κονδύλια: Μια άλλη χαμένη ευκαρία, Liberal, 10 Απριλίου 2020