Σπύρου Α. Παππά, Η κουτσή Δημοκρατία και ο σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας, Φιλελεύθερος, 19.08.2019