Γιώργου Κολυβά, Η ΕΚΤ, η Γερμανία και το κοινό μας μέλλον με το ευρώ, Καθημερινή, 01.06.2020