Γιώργου Κολυβά, Η άμεση εμβάθυνση της Ευρωζώνης είναι μονόδρομος, Καθημερινή, 28.07.2020