30 Μαρτίου 2022: "Ο πολέμος στην Ουκρανία. Quo vadis Europe?", με τον Γιάννη Παπανικολάου

Η παγκόσμια κρίση που προκλήθηκε από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία θα μεταμορφώσει τη ζωή, όπως την ξέρουμε τα τελευταία 50 χρόνια. Με αρκετές χιλιάδες θανάτους, ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ευρώπη θα προκαλέσει τέτοια σύγχυση στην κοινωνία, ώστε οι Eυρωπαίοι πολίτες να δυσκολεύονται να αντιληφθούν την πραγματική σημασία και διάστασή του. 

Η κλίμακα των καταστροφικών συνεπειών της παγκόσμιας εν γένει και ειδικότερα της ενεργειακής ασφάλειας, πέρα από το τρέχον πληθωριστικό σπιράλ, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επιτυχή αναχαίτιση της πανδημίας Covid-19, θα έχει ριζική επίδραση στην ατέρμονη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και την κατάλληλη θεσμική αρχιτεκτονική. Η αξιοπιστία όσων κηρύττουν τον ιερό ρόλο των ιδιωτικών αγορών, καθώς και των διακυβερνητικών δομών, έναντι του δευτερεύοντος ή και τριτεύοντος ρόλου των κυβερνήσεων και των υπερεθνικών θεσμών τίθεται από όλο και περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες υπό αμφισβήτηση. Φαίνεται ότι η αυγή μιας νέας εποχής πλησιάζει και καθίσταται αναπόφευκτη. Αυτά και άλλα συναφή συζητήσανε οι Αργοναύτες στις 30 Μαρτίου 2022 με τον Οικονομολόγο Γιάννη Παπανικολάου, που διαθέτει και πλούσια εμπειρία στη χειμαζόμενη τις ημέρες αυτές ευρύτερη περιοχή.