27 Ιουνίου 2018: Η συνταγή της επιχειρηματικής επιτυχίας, με τη Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου

Απόφοιτος του πανεπιστημίου Harvard των Η.Π.Α, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Διεθνές Εμπόριο και τα Οικονομικά, και του πανεπιστημίου Columbia των Η.Π.Α, με πτυχίο στα Οικονομικά και την Αγροτική Ανάπτυξη, η κ. Γερουλάνου εργάστηκε για πέντε χρόνια στις τραπεζικές επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές στην τράπεζα Credit Lyonnais Bank στη Νέα Υόρκη πριν αναλάβει το 1998, ως Διευθύνουσα Σύμβουλος των Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς. Χάρη στην εφαρμογή συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου, η εταιρεία, εδώ και 10 χρόνια παρουσιάζει, σταθερά, ανοδική πορεία στα κέρδη της, κατά 10% ετησίως. Συνταγή τηε επιτυχίας η αγορά, με γνώμονα την οποία (τί ζητάει ο καταναλωτής και τί μπορεί να πληρώσει), τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς  βασίζουν τις επιλογές τους στην έρευνα, με στόχο τη βιολογική παραγωγή (πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που παράγει τσιπούρα και λαβράκι), τροφοδοτούν την αγορά απευθείας και στηρίζονται στη συμμετοχική διοίκηση. Όπως το περιγράφει η ίδια η κ. Γερουλάνου, οι ιχθυοκαλλιεργητές δεν είναι παρά γεωργοί της θάλασσας, ωστόσο πολύ νεότεροι σε σύγκριση με τους καθαυτό γεωργούς, με το πλεονέκτημα να μπορούν έτσι να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα τα διδάγματα της βιωσιμότητας από τη γη. Ήδη, τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς εξάγουν 80% της παραγωγής τους και είναι πλέον έτοιμα ν’αντιμετωπίσουν επικείμενες συγχωνεύσεις των διεθνών ανταγωνιστών τους. Έτσι και η Αργώ, στο διεθνή περίπλου της, δε θα στερηθεί των εκλεκτών προϊόντων της Ελληνικής θάλασσας! 

Φωτογραφίες: Link