24 Μαρτίου 2018: Το βήμα στους Αργοναύτες

Αργοναύτισσες, Αργοναύτες, φίλες και φίλοι, μέλη της Αργούς,

Μπαίνοντας σε μια νέα φάση ζωής, αναγνωρισμένοι πλέον ως Διεθνής Ένωση Μη Κερδοσκοπικού Σκοπού, είναι καιρός να βρεθούμε μεταξύ μας. Εκτός από τη χαρά να γνωριστούμε ακόμη καλύτερα για οποιεσδήποτε μελλοντικές συνέργειες μεταξύ των μελών, σκοπός της συνάντησης αυτής είναι αφενός η ενημέρωση για τρέχοντα σχέδια της Ένωσής μας και αφετέρου η ανταλλαγή γνωμών και προτάσεων για το μέλλον. Πρέπει το καταστατικό μας ν’αρχίσει να λειτουργεί.   

Καλείσθε, λοιπόν, σε μια συνεδρία, που θα λάβει χώρα στο Thon Hotel EU, rue de la Loi 75, B-1040, στις 24 Μαρτίου, μεταξύ 18.00-20.00. Στη συνέχεια θ’ακολουθήσει δείπνο.
 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους όσους έχουν κατά καιρούς μετάσχει στις εκδηλώσεις μας, αφορά ωστόσο, τα ενήμερα μέλη, δηλαδή τα μέλη -είτε από τον ιδιωτικό είτε από το δημόσιο τομέα- που έχουν καταβάλει ή θα καταβάλουν τη συνδρομή των 50 € για το 2018 ή, ακόμη, αυτούς που θελήσουν να γίνουν μέλη πριν την ημερομηνία αυτή.

Θερμή παράκληση, για οργανωτικούς λόγους, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας χωρίς καθυστέρηση στην Αργοναύτισσα Παναγιώτα Μπαλοπούλου, στέλνοντας email στις δ/νσεις argo@argo-network.eu και pbalopoulou@gmail.com και να καταβάλετε 50 € στο λογαριασμό της Αργούς KBC BE66 7310 4303 6043 για την αίθουσα και το δείπνο.