14 Μαρτίου: Κυκλική οικονομία με τον Γιώργο Κρεμλή I

Αργοναύτισσες και Αργοναύτες,


Η κυκλική οικονομία είναι ένα νέο οικονομικό μοντέλο, που προωθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδέεται, ως ευρύτερος κύκλος, με τους δυο ομόκεντρους, αλλά μικρότερους κύκλους, της πράσινης μεγέθυνσης και της γαλάζιας οικονομίας, Στόχος της είναι η μείωση του κλιματικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

Το θέμα αυτό θα μας αναπτύξει στις 13 Μαρτίου, στο Radisson RED Brussels, Rue d’Idalie 35 – B-1050, (https://www.radissonred.com/Brussels/, στις 19.30, ο φίλος Αργοναύτης Γιώργος Κρεμλής, Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντεταλμένος σύμβουλος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας, ο οποίος είναι και υποψηφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. 

Θα ακολουθήσουν και άλλες θεματικές, με άλλους υποψήφιους Αργοναύτες. Θα κλείσουμε την ενότητα αυτή, αργότερα, με μια συζήτηση με τους υποψηφίους όλων των κόματων.   

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να μετάσχουν να το δηλώσουν άμεσα στην Αργοναύτισσα Παναγιώτα Μπαλοπούλου, στέλνοντας email στις δ/νσεις argo@argo-network.eu και pbalopoulou@gmail.com

ΣΠ