13 Φεβρουαρίου 2020: “1960-2010: το παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα και η αντιμετωπισή του στο Δίκαιο και στην πράξη”, με την Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Μαρία Καραμανώφ, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρο (2013-2018) του Επιμελητηρίου Περιβά

Χωρίς αμφιβολία, ο διάλογος με την Ανώτατη Δικαστική Λειτουργό, που συνέβαλε και συμβάλλει στην υιοθέτηση των γενικών αρχών της νομολογίας του ΣτΕ για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν όχι μόνο ένα προνόμιο, αλλά και μια σπάνια ευκαιρία για τους Αργοναύτες, να ενημερωθούν για την αντιμετώπιση των ευαίσθητων αυτών θεμάτων στην πράξη. Η κ. Καραμανώφ, με μια προσέγγιση τόσο φιλοσοφική όσο και πραγματιστική εξέτασε τα τρία βασικά ερωτήματα, που θέτει η συνεχιζόμενη ραγδαία επιδείνωση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης: πώς αντιμετώπισε η παγκόσμια κοινότητα το πρόβλημα μέχρι σήμερα, πώς και γιατί απέτυχε και τι μπορεί να γίνει από δω και στο εξής.

Συνέχισε με την εξέλιξη της νομικής και πολιτικής σκέψης από την πρώτη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (Στοκχόλμη, 1972), όπου υιοθετήθηκε η αρχή της «συνεκτίμησης» των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δηλ. της απλής στάθμισης του περιβαλλοντικού κόστους με άλλα αγαθά, μέχρι τη διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο (1992), όπου υιοθετείται η αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης και η συνακόλουθη υποχρεωτική «ενσωμάτωση» του περιβαλλοντικού κριτηρίου σε κάθε δημόσια πολιτική και ιδιωτική δράση. Έκλεισε την ομιλία της, με τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην αποτυχία των στόχων του Ρίο για βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων και τη διαμόρφωση νέων καταναλωτικών προτύπων συμβατών προς τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη. 

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη διάδοσης και εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες είναι οικουμενικές, διαχρονικές και έχουν καλλιεργηθεί στην Ελληνική σκέψη από τους μυθολογικούς και κλασσικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Ακολούθησε διάλογος με τη συμμετοχή πολλών Αργοναυτών, του Πρέσβη κ. Δ. Καλαμβρέζου, του Συμβούλου της Επικρατείας κ. Χρήστου Ντουχάνη, του έγκριτου δικηγόρου παρά τω ΣτΕ κ. Δ. Νικόπουλου κ.ά.

Photos: https://www.dropbox.com/sh/mffo5ydy8325ds3/AADejVz_gWYVISAY4zkpNPZ8a?dl=0