12 Νοεμβρίου 2020: «Το φαινόμενο της «Τεχνολογικής Ανεργίας»: Προβληματικές πτυχές της «Τεχνολογικής Επανάστασης» με τον τέως ΠτΔ, καθ. Προκόπη Παυλόπουλο

Το ερώτημα της επίπτωσης εν γένει  των σύγχρονων τενολογικών επιτευγμάτων στον άνθρωπο παραμένει πάντα επίκαιρο, ως μη επιδεκτικό βέβαιης και συνολικής απάντησης. Ωστόσο, μέσα από μια φιλοσοφική και νομική ανάλυση της ειδικότερης πτυχής του που αφορά στην ενδεχόμενη υποκατάσταση του ανθρώπου από τη “μηχανή”, μάλιστα στα πλαίσια της επερχόμενης Τεχνητής Νοημοσύνης, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας καθ. κ. Π. Παυλόπουλος, κατέληξε στα εξής: Η «Τεχνολογική Ανεργία» δεν συνιστά μοιραία -με άλλα λόγια νομοτελειακή- παρενέργεια της τεχνολογικής προόδου.  Είναι μεν γεγονός ότι η πρόοδος αυτή προκαλεί και σημαντική -και ραγδαίως, δυστυχώς, εξελισσόμενη- απώλεια θέσεων εργασίας σε πολλούς τομείς απασχόλησης, οι οποίοι μας είναι εξαιρετικά οικείοι από το παρελθόν.  Ταυτοχρόνως δε -και συνακόλουθα- διαμορφώνει ένα βαρύ κλίμα αβεβαιότητας και περιθωριοποίησης των μελών κάθε κοινωνικού συνόλου, τα οποία είναι τα θύματα της ως άνω συγκλονιστικής κοινωνικής και οικονομικής αλλαγής.  Και τούτο διότι τίποτα δεν μας εμποδίζει να χρησιμοποιήσουμε τα νέα μέσα της τεχνολογικής προόδου, προκειμένου οι θέσεις εργασίας που χάνονται ν’ αντικατασταθούν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, με νέες.  Έτσι ώστε ο καθένας, σύμφωνα με τις συμφυείς και αλληλοσυμπληρούμενες αρχές της Ισότητας και της Αριστείας, να προσφέρει αυτό που του αναλογεί στο κοινωνικό σύνολο, στο οποίο ανήκει, και να υπερασπίζεται, αξιοπρεπώς και κατά τον προορισμό του, την αξία του και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.  Ας μην ξεχνάμε ότι οι θεσμικές και πολιτικές αντηρίδες της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχουν, ευτυχώς, τις αντίστοιχες «αντοχές», ώστε να υπερασπισθούν τον Άνθρωπο ακόμη και έναντι των ενδεχόμενων παρεκβάσεων της Τεχνολογίας, και όχι μόνο”. Τα μέλη της Αργούς, μεταξύ των οποίων φίλοι και συνοδοιπόροι του από τα φοιτητικά τους χρόνια, τον ευχαριστούν για την τιμή και τον πλούσιο διάλογο που ακολούθησε και εύχονται να έχουν τη χαρά να τον υποδεχθούν στις Βρυξέλλες αυτοπροσώπως και όχι απλά διαδικτυακά, σε απόδειξη της υπόθεσης ότι η τεχνολογική εξέλιξη θα συμβάλλει χωρίς να ανατρέψει τον Ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας.