"Ο ρόλος του ΕΚΠΑ στην ιστορική διαδρομή της Νεώτερης Ελλάδας” - 6 Απριλίου 2017

Αργοναύτισσες, Αργοναύτες, Φίλες και Φίλοι,

Κοινός παρανομαστής όλων, η “παιδεία”. Δεν υπάρχει πολιτική που να μην την προϋποθέτει. Πχ η υγεία, είναι και αυτή εν πολλοίς θέμα “παιδείας”. Κατ'επέκταση, δε νοείται βιώσιμη ανάκαμψη, αν στο πρόγραμμά της η “παιδεία” δεν είναι στόχος προτεραιότητας. Η ίδια η λειτουργία της δημοκρατίας είναι θέμα “παιδείας". Και οι δυο ξεκίνησαν από την Ελλάδα. Και ενώ τη δημοκρατία υιοθέτησε όλος ο δυτικός κόσμος, η εφαρμογή της διαφέρει, γιατί η τελευταία είναι θέμα “παιδείας” και η “παιδεία”, παρά έναν εννοιολογικό πυρήνα που είναι κοινός, διατηρεί την πολιτιστική της ιδιαιτερότητα από κράτος σε κράτος. Στη σύγχρονη Ελλάδα πρώτος, ιστορικά, βασικός φορέας της είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Μια αξιολόγηση της πορείας του είναι, κατά συνέπεια, κρίσιμη για τη συναγωγή συμπερασμάτων με γνώμονα την υπέρβαση της παρούσας οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης. “Ο ρόλος του ΕΚΠΑ στην ιστορική διαδρομή της Νεώτερης Ελλάδας” θα είναι το θέμα που θα μας αποασχολήσει στις 6 Απριλίου 2017 με ομιλητή τον καθηγητή Ιατρικής κ. Θάνο Δημόπουλο, Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ας μετάσχουμε όλοι της “παιδείας” αυτής★.     
Αργοναυτικά,
Σπύρος Α. Παππάς
  
★Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στη αίθουσα της Αργούς στο Le Châtelain,  Rue du Châtelain 17, 1000 Bruxelles, έναρξη στις 19.30. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να καταθέσουν έγκαιρα στο λογαριασμό της Αργούς KBC BE66 7310 4303 6043 τα μεν ενήμερα μέλη και οι φίλοι 50 €, όσοι δε δεν έχουν εγγραφεί ούτε ως μέλη ούτε ως φίλοι και θέλουν να συμμετάσχουν 60 €, αναφέροντας « Diner, 06/04/2017 » και να ενημερώσουν σχετικά τον Αργοναύτη Γιώργο Δαμίγο, στέλνοντας email στις δ/νσεις: argo@argo-network.eu και georgendamigos@gmail.com  Θερμά παρακαλείσθε για λόγους οργανωτικούς να δηλώσετε έγκαιρα.