Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη καμπή", με τον ΜΕΑ, πρέσβη κ. Ιωάννη Βράιλα

Αργοναύτισσες και Αργοναύτες,

“Περιπλέοντας" ανάμεσα από τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα, τα Συμπεράσματα της τελευταίας Συνόδου Κορυφής ("Καλούμε την Τουρκία να απέχει από ανανεωμένες προκλήσεις ή μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου”), δηλώσεις, όπως η χθεσινή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που προέταξε "τη συνέχιση των διμερών διερευνητικών διαλόγων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας” ή εκείνη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, μόλις στο τέλος εκφράζει έμμεσα την ανησυχία της σχετικά με μονομερείς δράσεις κατά ΚΜ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, την κοινή γραμμή με Ισραήλ, τη συμφωνία με Αίγυπτο και τις εξελίξεις με τη Λυβύη, η ανάγνωση δεν είναι ξεκάθαρη. Θα έχουμε την εξαίρετη τιμή να φιλοξενήσουμε την Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 στις 18.00 ώρα Βρυξελλών, τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πρέσβη κ. Ιωάννη Βράιλα, για μια αντικειμενική ανάλυση και ένα διάλογο, σύμφωνα με τους κανόνες εχεμύθειας, αποκλειστικά για τα μέλη της Αργούς. Με τη δήλωση “Συμμετοχή", απαντώντας στην πρόσκληση αυτή, θα σας κοινοποιηθεί η διαδικτυακή δ/νση για τη σύνδεση σας.