Ιστολόγιο

Sine qua non της ανάπτυξης μια υπεύθυνη, ανεξάρτητη και σταθερή Δημόσια Διοίκηση

Ελληνικά
Του Σπύρου Παππά*

Όλα στον αέρα. Μια τρύπα στο νερό. Χτίζοντας στην άμμο. Κάπως έτσι θα μπορούσε να σκιαγραφηθεί η πορεία ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας. Όσο δε λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση, μάταιη κάθε απόπειρα, κάθε μέτρο.

Σελίδες